Delivery

Drop

ลูกค้าสามารถมารับของเองได้ทุกสาขา
ขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้า
สามารถเลือกได้ในขั้นตอนการสั่งซื้อ

Delivery

เลคก้ามีบริการจัดส่งถึงหน้างานลูกค้า
โดยลูกค้าสามารถระบุที่อยู่จัดส่งได้
ในขั้นตอนการสั่งซื้อ