สาขา 1 ปลวกแดง

บริษัท เหล็กเลคกล้า (ไทยแลนด์) จำกัด (สาขา 00001)

67/5 หมู่ที่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

โทร : 061-9944-179 นำทาง : ไปยัง Google Maps