เหล็กเส้นกลม – Round Bars (RB)

ขนาดของเหล็กเส้นกลม

เหล็กเส้นกลม หรือที่เรียกว่า Round Bar เป็นเหล็กชนิดหนึ่งที่อยู่ในประเภทของเหล็กเส้น มาตรฐานเหล็กเส้นกลมของวีซีเอสเอเชียผ่าน ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.20-2543 หรือ TIS 20-2000 ทั้งหมด เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้นอยู่ที่ 6มม. – 25 มม. และมีความยาวมาตรฐานคือ  10 เมตรและ 12 เมตร เหล็กขนาด 6มม. และ 9มม. มักถูกใช้เป็นเหล็กปลอกในคาน หรือในเสา ส่วนเหล็กขนาด 12มม. ขึ้นไป มักจะถูกใช้ในงาน เหล็กเสริมแกนในงาน  หรือสามารถสั่งดัดพิเศษตามแบบที่ต้องการได้ สามารถสอบถามราคาเหล็กเส้นกลม เกรดพิเศษ หรือสั่งตัดและสั่งผลิตพิเศษสามารถติดต่อได้ที่ 038 026-509 ถึง 516 มีบริการ Hot-Dip และ เคลือบสีกันสนิม