เหล็กเพลาดำ

ขนาดเหล็กเพลาดำ

เพลาที่มาจากการรีดเหล็กร้อน ซึ่งจะเรียกกันว่าเพลาดำ กรรมวิธีก็จะเหมือนกับเหล็กเส้นกลมต่างกันคือคุณสมบัติของเหล็ก และความกลมเนื่องจากเหล็กเพลาจะใช้เป็นวัตถุดิบในการทำอุตสาหกรรมจึงเน้นในเรื่องความกลม และความสวยงาม