เหล็กฉาก – Angle Bar

เหล็กฉาก

เหล็กฉากหรือที่เรียกว่า  Angle Bars อยู่ในกลุ่มเหล็กรูปพรรณรีดร้อน ซึ่งมีด้านเท่ากัน2ด้าน มีทั้งแบบเหล็กฉากเจาะรู และเหล็กฉากไม่เจาะรู ทางวีซีเอสเอเชียนั้นผ่านมาตรฐาน มอก. TIS 1227-1996/ JIS G 3192-1990 และ JIS G 3101-1995 เกรดที่นิยมใช้กันในประเทศไทยส่วนใหญ่คือเกรด SS400, SS540 สอบถามราคาเหล็กฉากและราคาเหล็กฉากเจาะรู เกรดพิเศษ หรือสั่งตัดและสั่งผลิตพิเศษสามารถติดต่อได้ที่ 038 026-509 ถึง 516 มีบริการ Hot-Dip และเคลือบสีกันสนิม