เหล็กกล่อง (สี่เหลี่ยมผืนผ้า) – Rectangular Tube

เหล็กกล่องแบน

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือที่เรียกว่า Rectangular Tube ผลิตจากเหล็กกล้าเนื้อดีรีดประกอบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า เหล็กกล่องมีลักษณะเป็น ท่อเหล็กหน้าตัด สี่เหลี่ยมผืนผ้า แบน  ผิวเรียบไม่หยาบ ขนาดความยาวเท่ากันทุกเส้น  เป็นเหล็กโครงสร้างเหล็กรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า  ของวีซีเอสเอเชียผลิตจากเครื่องจักรที่ทันสมัยได้มาตรฐาน  ตามมาตรฐาน มอก.107-2533  สอบถามราคาเหล็กกล่อง เกรดพิเศษ หรือสั่งตัดและสั่งผลิตพิเศษสามารถติดต่อได้ที่ 038 026-509 ถึง 516 มีบริการ Hot-Dip และเคลือบสีกันสนิม