เสาเหล็กเข็มพืด – Steel Sheet Pile

เหล็กชีทไพล์

เสาเหล็กเข็มพืด (Steel Sheet Pile) เหล็กชีทไพล์เป็นแผ่นเหล็กลอนรูปต่างๆ ขึ้นรูปรีดร้อน มีความยาวตามกำหนดใช้ตอกในแนวดิ่ง สำหรับป้องกันแรงดันน้ำ มักใช้ในการสร้างเป็นแนวป้องกันหรือกำแพง  และแรงดันดิน หลักการทำงานคือ จะต้องออกแบบให้ความยาวของเสาเหล็กเข็มพืด กดจมลงในดินซึ่งความลึกก็ขึ้นอยู่กับประเภทของชั้นดินบริเวณนั้นๆ โดยให้เชื่อมต่อระหว่างแผ่นให้แน่นหนา  ซึ่งปกติจะมีการทำขอบไว้สำหรับเกี่ยวกันระหว่างแผ่นเพื่อป้องกันน้ำซึมผ่าน โดยที่