ข้อเส้นกลมข้ออ้อย – Deformed Bar (DB)

ขนาดเหล็กข้ออ้อย

เหล็กข้ออ้อย หรือที่เรียกว่า Deformed Bar เป็นเหล็กชนิดหนึ่งที่อยู่ในประเภทของเหล็กเส้น มีลักษณะเป็นปล้องๆ คล้ายๆอ้อย จึงเรียกว่า เหล็กข้ออ้อย  มาตรฐานเหล็กข้ออ้อยของวีซีเอสเอเชียผ่าน มอก. หรือ TIS 24-2548 ทั้งหมด เส้นผ่านศูนย์กลางของเหล็กเส้นอยู่ที่ 10มม. – 32 มม. และมีความยาว 10 เมตรและ 12 เมตร สามารถสอบถามราคาเหล็กเส้นข้ออ้อย เกรดพิเศษ หรือสั่งตัดและสั่งผลิตพิเศษสามารถติดต่อได้ที่ 038 026-509 ถึง 516 มีบริการ Hot-Dip และ เคลือบสีกันสนิม